0
Мої закладки 0
15% кешбек у балах при покупці товарів без знижки. 1 бал – 1 гривня
0товарів: 0грн. 

Публiчний договiр куплi-продажу

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:

1.1.1. Договір - справжній публічний договір купівлі-продажу, що передбачає продаж Товару на відстані необмеженого кола Покупців за допомогою засобів дистанційного зв'язку через Інтернет-магазин «Jeans & Casual», розміщений на веб-сайті jeanscasual.com.ua

1.1.2. Товар – непродовольчі товари (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «Jeans & Casual».

1.1.3. Продавець - Інтернет-магазин «Jeans & Casual», розміщений на веб-сайті jeanscasual.com.ua Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи продавця зазначені в розділі «ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ» на вебсайті jeanscasual.com.ua Інтернет магазину"Jeans&Casual" https://jeanscasual.com.ua/contact/

1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, у порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) усі його умови без винятку.

1.1.5. Одержувач Товару - будь-яка дієздатна особа, визначена Покупцем у відповідному замовлення на товари як одержувач товару.

1.2. Для цілей цього Договору усі зазначені у п.1.1. цього Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому у п.1.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Усі інші терміни, окремо не визначені у цьому Договорі, сприймаються та тлумачаться у їхньому буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмета цього Договору.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, встановлених цим Договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обраний ним товар, а Покупець зобов'язується прийняти та сплатити Товар у порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Право власності на товар переходить до Покупця у момент вручення (передачі) Товару та за умови повної оплати Покупцем вартості Товару у порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 

3. ВИБІР ТОВАРУ І ПОРЯДОК ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на свій розсуд вибирає в Інтернет-магазині «Jeans & Casual» є і запропонований до продажу Продукт, натискає кнопку «Додати в кошик» і самостійно заповнює та спрямовує Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема, обов'язково вказує свою прізвище, ім'я та по батькові, свій контактний телефон, адресу електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний метод та бажане місце доставки Товару (у разі, якщо Покупець бажає отримати товар з доставкою), прізвище, ім'я та по батькові одержувача Товару (у випадок, якщо отримувати Товар буде Одержувач Товару).

3.2. Після заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець обов'язково уважно знайомиться з усіма умовами цього Договору, і у разі прийняття (акцепту) цих умов у повному обсязі – натискає кнопку «Перейти до оплати», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення.

3.3. Цей Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця про укладання Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованим) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Перейти до оплати» на веб-сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual».

3.4. Натисканням на кнопку «Я згоден з користувальницькою угодою» Покупець підтверджує свою повну та повну згоду з усіма умовами цього Договору без винятку, в тому числі з умовами доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину "Jeans & Casual" на дату укладання Покупцем цього Договору.

3.5. Натисканням на кнопку «Перейти до оплати» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином відповідно до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» до відома Продавця про: - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адреса електронної пошти Продавця; - основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару; - вартість обраного Покупцем Товару, включаючи всі податки та збори, а також вартість його доставки Покупцю; - спосіб, порядок та умови оплати та доставки обраного Покупцем Товару; - гарантійні зобов'язання продавця та інші послуги, пов'язані із утриманням або ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності); - гарантійний термін та термін служби обране Покупцем Товару, обов'язкові умови використання Товару та можливі наслідки у разі їх невиконання; - Порядок прийняття претензій; - період прийняття пр

подання (оферти) про укладення даного публічного Договору - порядок розірвання цього Договору; - інші умови на яких немає пропонується до продажу.

3.6. Натисканням на кнопку «Перейти до оплати» Покупець підтверджує, що він у повному обсязі та належним чином відповідно до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, повною мірою забезпечило можливість свідомого та компетентного вибору цього товару.

3.7. Натискання Покупцем на кнопку «Перейти до оплати» вважається беззаперечним та повним прийняттям Покупцем усіх умов цього Договору без винятків, а також вступом до відповідних договірних правовідносин із Продавцем.

3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням Покупця, цей Договір укладається у письмовій формі.

3.9.Рядок обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем замовленням на товари становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, форми такого замовлення на товари. У разі якщо зазначене Замовлення на Товар було направлено Покупцем у вихідний або святковий день, термін обробки та оформлення цього Замовлення на товари починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

3.10. Замовлення на товари, заповнене та надіслане Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. цього Договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох примірниках. Перший екземпляр оформленого бланка замовленням на товари передається Продавцем Покупцю або Одержувачу Товару разом із замовленим товаром у момент його вручення (передачі), другий – підписується Покупцем або Одержувачем Товару та залишається у Продавця.

3.11.Протягом терміну, установленого п.3.9. цього Договору, Продавець зобов'язується: - присвоїти направленим Покупцем замовленням на товари порядковий номер; - направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому замовлення на товари, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на товари, в якому зазначається: - порядковий номер цього Замовлення на товари, наданий Продавцем; - інформація про термін доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив товар із доставкою); - умови та порядок обміну (повернення) товарів; - найменування продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії щодо Товару; - гарантійні зобов'язання та інформація про інші послуги, пов'язані із утриманням чи ремонтом товару; - Порядок розірвання Договору.

3.12. У разі якщо Покупець у замовленнях на товари обрав безготівковий спосіб оплати Товару, то протягом строку, встановленого п.3.9. цього Договору, Продавець зобов'язується направити на вказану Покупцем у такому замовлення на товари адресу електронної пошти рахунок на оплату замовленого Покупцем товару.

3.1.14. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору протягом усього терміну з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти продавця) та до моменту фактичного отримання замовленого товару.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від продавця повного та належного виконання умов цього Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару чи Товару не відповідає направленому Замовленню на цей товар;

4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від продавця - або пропорційного зменшення покупної ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару або відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку суттєвих недоліків Товару, що виникли з вини продавця - або розірвати цей Договір або вимагати обміну (заміни) придбаного Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual»;

4.1.5. відмовитися від цього Договору у порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.6. розірвати цей Договір у порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

4.1.7. у разі розірвання чи відмови від Договору вимагати від продавця повернення коштів, сплачених за Товар;

4.1.8. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

4.2. Покупець зобов'язується:

4.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов'язання за цим Договором;

4.2.2. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual», способами та порядком його оплати;

4.2.3. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару на сторінці «Оплата та доставка» на веб-сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual» https://jeanscasual.com.ua/delivery-and-payment/

4.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual»;

4.4.3. надати Покупцеві повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації на сторінці «Оплата та доставка» на веб-сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual» jeanscasual.com.ua/about/how- to-buy/;

4.4.4. у строки, у порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем та таким чином обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий товар;

4.4.5. у строки, у порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Одержувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром усі документи, зазначені у п.6.10. справжньої угоди;

4.4.6. дотримуватися повного та безумовного виконання гарантійних зобов'язань, що містяться на сторінці «Гарантійні зобов'язання» на веб-сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазин «Jeans & Casual» jeanscasual.com.ua/about/return-exchange/;

4.4.7. на вимогу Покупця здійснювати обмін (заміну) придбаного ним товару неналежної якості на такий же Товар належної якості або на інший аналогічний Немає у складі Товарів, що є у продажу на сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual»;

4.4.8. у разі розірвання або відмови Покупця від цього Договору повернути йому кошти, сплачені за Товар у строки, у порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

4.4.9. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість Товару пропонується до продажу в Інтернет-магазині Jeans & Casual, наводиться на веб-сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual» (невід'ємна частина цього Договору) та встановлюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Вартість Товару пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual», включає всі податки, збори та будь-які інші, у тому числі неподаткові платежі.

5.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів. Товар пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual» (далі - Розпродаж). Продавець на сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual» обов'язково додатково зазначає наступну інформацію (невід'ємна частина цього Договору):

- які саме групи Товарів виставляються на Розпродаж;

- тривалість Розпродажу із зазначенням дати початку та дати закінчення Розпродажу;

- звичайну вартість Товарів, які виставлені на Розпродаж, та їх вартість на період проведення Розпродажу.

5.4. Продавець має право пропонувати покупцям придбати відразу кілька Товарів або їх поєднання, а також пропонувати покупцям у разі придбання конкретного певного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі – Акційні пропозиції). Продавець на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual» обов'язково додатково зазначає наступну інформацію (невід'ємна частина цього Договору):

- зміст та вартість Акція, а у разі пропозиції на придбання відразу кількох Товарів або їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів за кожним окремо;

- умови прийняття Акція, зокрема, термін її прийняття, а також будь-які обмеження щодо його прийняття, включаючи обмеження за кількістю запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

5.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару вказаної на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual» на дату укладання цим Покупцем цього Договору (акцепту цим Покупцем оферти продавця) з урахуванням зменшення звичайної вартості цього Товару внаслідок введених Продавцем акційних пропозицій та/або Розпродажу (у разі їх проведення на момент укладання Покупцем цього Договору).

5.6.З моменту укладання Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти продавця) Продавець не має права жодним чином і ні за яких умов змінювати або будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

5.7. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на свій розсуд обирає один із зазначених у розділі «Оплата / Доставка» на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual» jeanscasual.com.ua/about/how-to-buy/ (невід'ємна частина цього Договору) способів оплати вартості замовленого ним товару.

5.8. Невиконання Покупцем своїх зобов'язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, тягне за собою припинення в повному обсязі всіх зобов'язань продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції продавця про укладення цього Договору.

5.9. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно у національній валюті України.

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАЧІ) ТОВАРУ

6.1. Якщо Покупець замовив товари без доставки, він може самостійно отримати замовлений ним товар за адресою Продавця, вказаною у розділі «Контакти» на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазин «Jeans & Casual» jeanscasual.com.ua/ про/contacts/ .

6.2. Якщо Покупець замовив товар з доставкою Продавець зобов'язується у строк, зазначений у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Продукт, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (Тридцяти) календарних днів з дати укладання Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти продавця) або Одержувачу Товару та передати замовлений товар у місці доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному замовлення на товари.

6.3. Доставка Товару здійснюється Продавцем способом та до місця, визначеного Покупцем у відповідному замовлення на товари.

6.4. Одержувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Одержувач товару.

6.5. Доставка Товару, вартість якого на дату укладання Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти продавця) дорівнює або перевищує 3500 (три тисячі п'ятсот) гривень, 00 копійок, здійснюється за рахунок продавця.

6.6. Інформація про вартість та можливі способи доставки Товару (невід'ємна частина цього Договору) міститься на сторінці «Оплата та доставка» на веб-сайті jeanscasual.com.ua магазину «Jeans & Casual» jeanscasual.com.ua/delivery-and-payment

6.7. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами чи засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» залежно від визначеного Покупцем у відповідному замовлення на товари місця та способу доставки.

6.8. Доставка та вручення (передача) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за Договором згідно з умовами доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта».

6.9. Товар вручається (передається) Покупцю або Одержувачу товару у упакованому вигляді.

6.10. Разом із Товаром Продавець зобов'язується передати Покупцю або Одержувачу Товару:

- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один екземпляр бланку замовлень на товари, надісланого Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.-п.3.2. справжньої угоди;

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару та із зазначенням дати здійснення розрахунків за Товар;

- інструкцію з догляду за Товаром;

6.11. Вручення (передача) замовленого Товару Покупцю або Одержувачу Товару здійснюється за таких умов:

- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

- пред'явлення Покупцем або Одержувачем Товару документа, що засвідчує його особу;

- підписання Покупцем або Одержувачем Товару другого примірника оформленого Продавцем замовлень на товари, надісланого Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.- п.3.2. справжньої угоди.

6.12. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем замовлення на цей Продукт, Покупець або Одержувач Товару підписує другий екземпляр бланку Замовлення на товари та передає його продавцю чи представнику ТОВ «Нова Пошта».

6.13. У разі, якщо замовлений товар не відповідає відповідному спрямованому Покупцем замовлення на цей товар або товар є неякісним, некомплектним має якісь недоліки, Покупець має право на свій вибір:

- або відмовитися від цього Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий же Товар належної якості відповідно до надісланого Покупцем замовлень на товари або на інший аналогічний Продукт, з числа Товарів, що є у продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual».

6.14. Підпис Покупця або Одержувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар є беззастережним підтвердженням таких фактів:

- одержання замовленого Товару Покупцем;

- відповідність замовленого Товару направленому Покупцем замовлення на цей товар;

- відсутність у Покупця претензій щодо якості та комплектності замовленого товару.

6.15. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передачі) цього Товару Покупцю або Одержувачу товару.

6.16. Даний Договір вважається виконаним у момент вручення (передачі) Покупцю або Одержувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовлення на цей товар.

6.17. Відмова Покупця або Одержувача Товару від прийняття замовленого Товару є якісною, комплектною та повністю відповідає спрямованому Покупцем Замовлення на цей товар та/або відмова Покупця або Одержувача Товару від підписання другого примірника оформленого бланка. , що, відповідно, тягне за собою припинення у повному обсязі всіх зобов'язань продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції продавця про укладення цього Договору, крім зобов'язань щодо повернення грошових коштів, сплачених Покупцем за Товар (у разі якщо такі кошти були сплачені).

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

7.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з метою, з якою такий товар зазвичай використовується.

7.2. Якість Товару має відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах та нормативних документах.

7.3. Продавець забезпечує належне використання Покупцем придбаного ним Товару протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами та гарантійними зобов'язаннями (невід'ємною частиною цього Договору), що містяться на сторінці «Гарантійні зобов'язання» на сайті:jeanscasual.com.ua/povernennia-ta-obmin/ Інтернет-магазин «Jeans & Casual»

7.4. Гарантійний термін починає свій хід, починаючи з дати вручення (передачі) замовленого Товару Покупцеві.

7.5. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, який встановлюється Кабінетом Міністрів України ( zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF ).

7.6. При обміні Покупцем Товару належної якості або обміні (заміні) Покупцем Товару із суттєвими недоліками його гарантійний термін обчислюється наново з дня обміну Товару належної якості або з дня обміну (заміни) Товару із суттєвими недоліками.

7.7. Гарантійний термін збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків товару. Вказаний термін обчислюється з дня, коли Покупець передав Продавцю товарів для усунення його недоліків.

7.8. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

- пропорційного зменшення покупної ціни Товару;

- безоплатного усунення недоліків товару;

- Відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

7.9. У разі пред'явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару такі недоліки мають бути усунені Продавцем протягом 14 (Чотирнадцяти) днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою продавця та покупця.

7.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на свій вибір пред'явити продавцю одну з вимог, передбачених п.7.8. цього Договору, а у разі його невиконання - заявити іншу вимогу, також міститься у переліку п.7.8.

7.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару, що виникли з вини продавця, або виявлення фактів фальсифікації товару, підтверджених при необхідності висновком експертизи, Покупець має право на свій вибір:

- Розірвати цей Договір;

- вимагати обміну (заміни) Товару зі суттєвими недоліками або фальсифікованого товару на такий самий товар належної якості або на інший аналогічний Продукт, з числа Товарів, що є у продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual» з відповідним перерахунком вартості Товару відповідно до чинного законодавства України.

7.12. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку суттєвих недоліків придбаного Товару, Покупець має право на свій вибір пред'явити продавцю одну з вимог, передбачених п.7.11. цього Договору, а у разі його невиконання - заявити іншу вимогу, також міститься у переліку п.7.11.

7.13. Передбачено п.7.8. та п.7.11. цього Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред'явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного або касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передачі) товару.

7.14. Передбачено п.7.8. та п.7.11. цього Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо продавець доведе, що недолік товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром чи умов його зберігання.

8. ОБМІН І ЗАМІНА ТОВАРУ

8.1. Покупець має право протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару належної якості (не рахуючи дня отримання Товару) обміняти цей товар на інший аналогічний товару у продавця, якщо отриманий товар не задовольнив Покупця за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміру або з інших причин, або товар не може бути використаний покупцем за призначенням.

8.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики.

8.3. Перелік Товарів, що не підлягають обміну та поверненню на підставах, зазначених у п.8.1. цього Договору, затверджується Кабінетом Міністрів України ( zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п).

8.4. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару зі суттєвими недоліками здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику продавця або направленої на адресу Продавця, вказану у розділі «ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН» на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет -магазину "Jeans & Casual" jeanscasual.com.ua/about/return-exchange/.

8.5. Вимоги Покупця про обмін Товару належної якості, а також вимоги Покупця про обмін (заміну) Товару зі суттєвими недоліками, за наявності у Продавця Товару, необхідного для здійснення обміну або заміни, підлягають негайному задоволенню Продавцем, але в будь-якому випадку не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Покупця, зазначеної в п.8.4. цього Договору заяви.

8.6. Обмін Товару належної якості, а також обмін (заміна) Товару з істотними недоліками здійснюється Продавцем за наявності у Покупця відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного або касового чека), що підтверджує продаж Товару Покупцю, з позначкою про дату продажу (дату передачі) товару .

8.7. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця з вимогою про обмін Товару належної якості на інший аналогічний товар необхідно Покупцю для обміну товару не виявиться у продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual», Покупець має право:

- або обміняти придбаний товар на будь-який інший Немає у складі Товарів, які є у продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual» з відповідним перерахунком вартості Товару відповідно до чинного законодавства України;

або розірвати цей Договір у порядку, встановленому розділом 9 цього Договору.

- або обміняти отриманий товар на інший аналогічний товар при першому його надходженні у продаж в Інтернет-магазині «Jeans & Casual». При цьому Продавець зобов'язується у день надходження такого Товару у продаж повідомити про це Покупця.

8.8. Повернення Покупцем Товару належної якості, а також повернення Покупцем Товару зі суттєвими вадами у зв'язку з обміном або заміною такого Товару здійснюється у порядку, встановленому розділом 10 цього Договору.

9. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Покупець має право розірвати цей Договір протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання замовленого Товару, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та нормами чинного законодавства України, повідомивши про це продавця у порядку, встановленому п.9.2. справжньої угоди.

9.2. Повідомленням про розірвання цього Договору вважається заява Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар, надісланий Продавцю у порядку, встановленому п.11.1. справжньої угоди.

9.3. Цей Договір вважається розірваним з моменту отримання Продавцем заяви Покупця про повернення коштів, сплачених за Товар.

9.4. Для здійснення свого права на розірвання цього Договору Покупець повинен обов'язково зберегти та пред'явити продавцеві відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію, товарний або касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з позначкою про дату продажу (дату передачі) товару.

9.5. Розірвання Покупцем цього Договору тягне за собою повернення ним придбаного (отриманого) Товару Продавцю у порядку, встановленому розділом 10 цього Договору.

10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. У разі розірвання цього Договору Покупцем, у разі обміну Покупцем Товару належної якості або обміну (заміни) Покупцем Товару зі суттєвими вадами Покупець повертає Товар за адресою Продавця, зазначеним у розділі «ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН» jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual»

11. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ СПЛАЧЕНОЇ ЗА ТОВАР, ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТОВ ПОКУПЦЯ

11.1. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар / відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, здійснюється Продавцем на підставі письмової заяви Покупця, врученої особисто представнику продавця або направленої на адресу Продавця, вказану у розділі «ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН» на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual»

11.2. До зазначеної у п.11.1. заяви Покупцем обов'язково додається:

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек), що підтверджує придбання Товару, з відміткою про дату продажу (дату передачі) Товару;

- документи, що підтверджують понесені Покупцем витрати на усунення недоліків Товару (у разі заяви вимог щодо відшкодування таких витрат).

11.3. Повернення Покупцеві сплачених коштів за Товар / відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем одним із наступних способів:

- перерахування відповідної суми коштів на рахунок, відкритий Покупцем у установі банку, у тому числі картковий рахунок, зазначений Покупцем у заяві, зазначеній у п.11.1. справжньої угоди;

- видача Покупцю відповідної суми коштів готівкою з каси продавця за адресою, вказаною в розділі «ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН» на веб-сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual» jeanscasual.com.ua/about/return-exchange

11.4. У зазначеній у п.11.1. цього Договору заяві Покупець обов'язково вказує на яку з визначених у п.11.3. даним Договором він бажає отримати повернення сплачених ним коштів за Товар / відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі оплати Покупцем Товару за допомогою банківської платіжної картки повернення Покупцю сплачених ним коштів за такий товар здійснюється на цю банківську платіжну картку.

11.5. У разі, якщо у зазначеній у п.11.1. цього Договору заяві Покупець не вибрав жодного із зазначених у п.11.3. способів повернення йому сплачених коштів за Товар / відшкодування витрат на усунення недоліків Товару, або не вказав відкритий в установі банку рахунок для здійснення зазначених розрахунків з ним, вважається Покупець побажав отримати відповідні суми грошових коштів готівкою з каси продавця за адресою, вказаною в розділі І ОБМІН» на веб-сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину Jeans & Casual jeanscasual.com.ua/povernennia-ta-obmin/

11.6. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар, здійснюється Продавцем за умови повернення Покупцем такого Товару в порядку, встановленому розділом 10 цього Договору.

11.7. Повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар / відшкодування витрат на усунення недоліків Товару здійснюється Продавцем не пізніше 20 (Двадцяти) банківських днів з моменту отримання від Покупця, зазначеної в п.11.1. цього Договору заяви.

11.8. При розірванні цього Договору Покупцем, відмови Покупця від цього Договору, обміні Покупцем Товару належної якості, обміну (заміни) Покупцем Товару з істотними вадами перерахунок вартості Товару здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.9. При обміні Покупцем Товару належної якості та обміну (заміни) Покупцем Товару зі суттєвими вадами на інший товар продавець здійснює розрахунки з ним у порядку, передбаченому розділом 11 цього Договору.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ І ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

12.1. За порушення своїх зобов'язань за цим Договором Продавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12.2. Продавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

12.3. Для цілей цього Договору під обставинами непереборної сили розуміються зовнішні та надзвичайні події, які не існували на момент укладення цього Договору та виникли незалежно від волі продавця, за умови, що Продавець не міг передбачати настання таких обставин чи завадити їх виникненню за допомогою засобів, застосування яких справедливо вимагати та чекати.

12.4. Обставинами непереборної сили визнаються, в тому числі, але не обмежуючись: землетруси, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією або будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, масові заворушення, революції, страйки, терористичні акти , рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, блокади, ембарго, міжнародні санкції тощо.

12.5. У разі втрати Продавцем можливості виконувати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, Продавець зобов'язується негайно повідомити Покупця про виникнення, вид та можливу тривалість подій, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за цим Договором, у строк протягом 5 (П'яти) дня настання таких обставин.

12.6. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Покупцем і Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

12.7. У разі досягнення домовленостей щодо предмету спору шляхом переговорів, усі спори та розбіжності між Покупцем та Продавцем щодо здійснення ними своїх прав та виконання ними своїх зобов'язань за цим Договором вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей Договір є публічним електронним договором (офертою) роздрібної купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку через Інтернет-магазин «Jeans & Casual».

13.2. Період прийняття пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору встановлюється з 1 червня 2016 року та по 1 червня 2020 року включно.

13.3. Відкликання чи зміна умов пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, як і зміна умов даного публічного договору може бути здійснена Продавцем будь-якої миті.

13.4. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, так само як і зміна умов даного публічного договору, не можуть бути підставою для:

- будь-якого перегляду або зміни умов або припинення договорів, які вже укладено Продавцем з Покупцями на умовах даного публічного Договору

- відмова продавця від узятих він зобов'язань за договорами, які були укладені з покупцями за умов даного громадського договора.

13.5. Умови пропозиції (оферти) про укладення даного публічного договору, як і і умови даного публічного договору, є однаковими всім Покупців.

13.6. Пропозиція (оферта) Продавця про укладення даного публічного договору вважається прийнятою Покупцем у повному обсязі з моменту укладання Покупцем даного публічного договору у порядку, встановленому п.3.3. справжньої угоди.

13.7. Укладання даного публічного договору (акцепт Покупцем оферти продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем усіх умов даного публічного договору без винятків, у тому числі суттєвих умов, а також вступом до відповідних договірних правовідносин із Продавцем.

13.8. Підтвердженням факту укладання цього публічного договору є зазначене у п.3.11. цього публічного договору направлено Продавцем Покупцеві автоматичне електронне повідомлення про обробку замовлень на товари.

13.9. Документальним (паперовим) посвідченням факту укладання цього публічного договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанція, товарний чи касовий чек) з позначкою про дату продажу (дату передачі) товару.

13.10. Повна інформація про товар, який пропонується до продажу в Інтернет-магазині «Jeans & Casual» на умовах даного публічного договору, а також інформація, зазначена в п.3.5. цього Договору на веб-сайті jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual».

13.11. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність, окремих умов даного публічного договору не тягне за собою визнання будь-яких інших умов даного публічного договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.

13.12. Укладаючи цей публічний договір Покупець надає свою повну та безстрокову згоду на отримання від продавця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо. інформаційних повідомлень про новини Інтернет-магазину «Jeans & Casual», а також про Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться продавцем в Інтернет-магазині «Jeans & Casual». При цьому Покупець має право в будь-який час відмовитись від отримання зазначених інформаційних повідомлень шляхом заповнення електронної форми про відмову від отримання інформаційних повідомлень продавця на сторінці "ПОСИЛКА" сайту: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual».

13.13. Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації/авторизації на сайті: jeanscasual.com.ua Інтернет-магазину «Jeans & Casual». Покупець надає свою повну повну та безстрокову згоду на:

- внесення Продавцем (власник та розпорядник бази персональних даних) до бази персональних даних «Покупці» наданої Покупцем інформації, у тому числі інформації, відповідно до чинного законодавства України, вважається персональними даними;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, у тому числі інформації, відповідно до чинного законодавства України вважається персональними даними, третім особам, у тому числі залученим Продавцем кур'єрам та службам доставки, лише з метою, передбаченою п.13.14. справжньої угоди;

- поширення Продавцем інформації про Покупця, у тому числі інформації, відповідно до чинного законодавства України, вважається персональними даними, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

13.14. Заповнюючи форму «Оформлення замовлення» та/або проходячи процедуру реєстрації на сайті: jeanscasual.com.uaн магазину «Jeans & Casual». Покупець надає свою повну повну та безстрокову згоду на обробку та використання Продавцем інформації про Покупця, у тому числі інформації, відповідно до чинного законодавства України, вважається персональними даними, виключно з таких цілей:

- для реєстрації та ідентифікації Покупця в Інтернет-магазині «Jeans & Casual»;

- для відновлення пароля реєстрації Покупця в Інтернет-магазині «Jeans & Casual»;

- у маркетингових цілях, а саме: повідомлення Покупця за допомогою SMS, електронної пошти, соціальних мереж тощо. про новини Інтернет-магазину «Jeans & Casual», Акційні пропозиції та Розпродажі Товарів, що проводяться Продавцем в Інтернет-магазині «Jeans & Casual», здійснення аналізу ринку споживання Товару, визначення кола потенційних Покупців, визначення потреб потенційних Покупців у товарах, що пропонуються до продажу ;

- з метою сумлінного виконання Продавцем своїх договірних зобов'язань перед Покупцем, у тому числі зобов'язань щодо доставки Товару;

- для виконання Продавцем вимог чинного законодавства України, в тому числі законодавства про захист прав споживачів.

13.15. З усіх питань, які не знайшли відображення у цьому публічному договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.